Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

En god overgang fra dagtilbud til skole

Hvordan sikrer vi en god overgang fra børnehave til skole?

Formål med et tæt samarbejde (brobygning) mellem skole og daginstitutioner er at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgangene sammenhængende og udfordrende for børnene – altså styrket læringsfokus. Udvikle deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.  

Skolens personale besøger børnehaverne og omvendt for at lære af hinanden i overgangen fra børnehave til skole. Fx sproglig udvikling, inklusion 

I spireforløbet arbejder vi med pædagogiske læreplaner. Spireforløbet er overgangen fra daginstitution til skole og strækker sig fra 1. april og skoleåret ud. 

Med henblik på læreplanstemaer har vi på Hotherskolens valgt at arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan som er:

 • alsidig personlig udvikling
 • social udvikling
 • kommunikation og sprog
 • krop, sanser og bevægelse
 • natur, udeliv og science
 • kultur, æstetik og fællesskab.

Vigtige aktiviteter i forbindelse med overgangen til skolen

 • November-december: Indskrivning af elever. 
  Deadline 15. december 
  Læs mere om indskrivningsproceduren.
    
 • Januar: Screening af kommende spirebørn
  Familiekonsulent, logopæd, psykolog og kommende børnehaveklasseledere deltager sammen med repræsentanter fra børnehaven og indskolingslederen.    
     
 • Januar til marts: De ansvarlige for spireforløbet er på besøg i børnehaverne og børnehaverne er på besøg i SFO’en 
    
 • Marts: Åbent hus i SFO’en for spirebørn og deres forældre 
  Invitation udsendes senere
    
 • April: Informationsaften for forældrene i spireforløbet
    
 • April - maj: Besøg i SFO af 0. klasses personale
  Deltagere: SFO samt personalet fra 0. klasse
    
 • Juni: fordeling af børnene i 2 klasser 
  Ud fra skoleparathedssamtalen har børnene nævnt 2 andre børn, som de er gode venner med. Dette tages med, når klassefordelingen sker.