Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer ved vikardækning

Retningslinjer for vikardækning

Skolens vikardækning skal sikre dækning af elevernes undervisning med den bedst mulige kontinuitet og med et fagligt indhold på trods af den faste læreres fravær.

Når den faste lærer er fraværende, vil skolen – så vidt det er muligt – forsøge at gennemføre den planlagte undervisning.

Ved planlagt fravær lægger læreren besked om, hvad der skal arbejdes med, og vikaren rapporterer tilbage.

Ved længere fravær forsøger skolen at få den samme vikar til at dække lærerens skema i hele perioden.

0.-5. klassetrin skal altid vikardækkes.

I de tilfælde, hvor hyrdebrevet benyttes, skal der altid være to lærere på.

Hvis ovennævnte retningslinjer af en eller anden årsag ikke er mulig at opfylde, så kan følgende være nødvendigt:

  • Lektioner, hvor der er to lærere, må læses af den tilbageblivende lærer.
  • Der gives mulighed for, at 6. – 9. klasse kan arbejde alene i klassen i enkelte lektioner.
  • 6.–9. klasse kan få aflyst ydertimer til gengæld for hjemmestudie.
  • Valgfagstimer vikardækkes ikke.

 

Drøftet på lokal MED 13.03.2017