Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for adfærd

Retningslinjer for adfærd på Hotherskolen

Fælles regler for alle elever på Hotherskolen

 • Du skal behandle både elever og voksne på skolen med respekt og høflighed.
 • Du skal rette dig efter de voksnes anvisninger uden diskussion.
 • Boldspil, løb og støjende adfærd er kun tilladt udendørs.
 • Den lille ”skov” og skolestien hører ikke med til skolens område, og man må derfor ikke gå derud i frikvartererne. 
 • Elever må hente bold på halvtaget ved multibanen efter aftale med en voksen.
 • Du har ansvaret for de materialer, du låner af skolen, og er erstatningspligtig, hvis de skades eller bortkommer.
 • Elever fra 8.-9. klasse må gerne forlade skolen i frikvartererne. 
 • 0.-7. klasse må kun forlade skolens område med tilladelse fra en lærer.
 • Rygning er forbudt på skolens område.
 • Affald skal anbringes i affaldsbeholdere.
 • It-udstyr, telefoner og legetøj medbringes og bruges på eget ansvar. Laserpenne må ikke medbringes. 
 • Mobiltelefoner skal afleveres ved skoledagens start og bliver derefter låst inde. De bliver udleveret igen efter sidste lektion, hvis eleven ikke går i SFO 1, eller i SFO 1 når man går hjem. Mobiltelefoner kan bruges til skolemæssige opgaver efter aftale med lærer eller pædagog.

Områderegler for indskolingen

 • Fra kl. 7.40 må man være i klassen med stille aktiviteter. Alle andre frikvarterer foregår udendørs.
 • Børnene må være i aulagården, på SFO-legepladsen og på boldbanen bag SFO’en. Eleverne må færdes langs med hegnet og ned til skuret. Man skal være så tæt på skolen, at man kan høre klokken ringe.
 • Alle klasser har ind- og udgang til legepladsen gennem glasgangen.
 • Udesko skal opbevares i garderoben.
 • Når klassen har købedag i kantinen, må børnene være i klassen 9.45-10.00. Klassens lærer har ”købevagt”.
 • 0. klasse må medbringe legetøj om fredagen.
 • Sne: Indskolingen må kaste med sne på basketballbanen. De må ikke kaste med sne andre steder på skolen.

Områderegler for mellemtrinnet 

 • Alle elever er ude i alle frikvarterer. Ved kraftig regn kan indeordning aftales. 
 • Læreren aflåser klasselokalet efter hver lektion.
 • Boldspil samt brug af løbehjul og lignende foregår udenfor. Brug af løbehjul, skateboards og lignende sker på forældrenes ansvar.
 • Der må løbes på rulleskøjter, skateboard og løbehjul i Faxegården.
 • I frikvartererne må man ikke opholde sig på Fritidsgårdens område, men gerne i Faxegården, Kantinegården og på multibanen. Eleverne må gerne spille boldspil på den store græsplæne bag ved Krudthuset.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig på tagterrassen over fysiklokalet.
 • Ophold omkring cyklerne er ikke tilladt, og man må heller ikke cykle i frikvartererne.
 • Brug af multibanen sker ifølge opsat skema. Man må ikke kravle op i enderne af multibanen.
 • Sne: Eleverne fra mellemtrinnet må kaste med sne på den store græsbane bag ved fyrretræerne. De må ikke kaste med sne andre steder på skolen.

Områderegler for udskolingen

 • Elever fra mellemtrinnet og udskolingen må være i Faxegården, Kantinegården og på multibanen i frikvartererne.
 • Der må løbes på rulleskøjter, skateboard og løbehjul i Faxegården.
 • I frikvartererne tirsdag og onsdag må elever fra 8.-9. klasse være på Fritidsgårdens boldbane uden tilsyn på betingelse af, at de passer på tingene og rydder op efter sig.
 • Elever fra 7.-9. klasse må kaste med sne i Faxegården. De må ikke kaste med sne andre steder på skolen.
 • 7.-9. klasse har tider på multibanen ifølge opsat skema.
 • Elever fra 7.-9. klasse må være på tagterrassen over fysiklokalet i frikvartererne (udgang via døre).

Ved overtrædelse af skolens regler gælder de almindelige cirkulærer til fremme af god ro og orden i Folkeskolen.