Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om vores SFO

Billede

Generel info om SFO'en

Vi er en skolefritidsordning, der er beliggende i Hårlev på Stevns. Hotherskolens SFO består af to afdelinger, som ligger i tilknytning til resten af skolen.

  • Krudthuset (SFO 1) - er for 0.-2. klasse
    Tlf: 56 57 57 67 eller 21 54 24 74
     
  • Fritidsgården (SFO 2) - er for 3.-6. klasse
    Tlf: 29 37 92 46

Vi opfordrer alle til at ringe til SFO’en, så lidt som muligt i åbningstiden, da hvert opkald tager tid fra personalets arbejde og interaktion med børnene. Derfor opfordrer vi til at planlægge og registrere aftaler i Aula i god tid.  

I Krudthuset er der ca. 80 børn i alderen 6-10 år. SFO’en er beliggende på skolen i tilknytning til indskolingen, hvor de har tre selvstændige lokaler samt delelokaler.

I perioden 1. april til 31. juli har Krudthuset ydermere spirebørn, som er vores kommende 0.klasse elever.

På Fritidsgården, som ligger på Toftegårdsvej, er der ca. 90 børn i alderen 10-13 år. Vores 2. klasser starter på Fritidsgården efter jul (pt. 27 børn).

Udgangspunktet for SFO’en er at være to selvstændige SFO-afdelinger i hverdagen, hvor børn vil møde kendte voksne hver dag. Kun i ferieordningen eller ved sygdom vil SFO personalet være der, hvor der er brug for dem. 

I SFO’en arbejdes der med at skabe en hverdag, der tager udgangspunkt i det enkelte barns alders- og udviklingstrin. Vores mål er at gøre vores børn selvhjulpne og nysgerrige, så de får de bedste redskaber til at mestre livet.

Lokalerne

Krudthuset har tre selvstændige lokaler: Hyggestue, Kreastue og Diamantstue samt køkkenet; som også fungerer som morgenåbning, og som vi deler med Børnehave Øst. Lokalerne er indrettet efter forskellige aktiviteter, som børnene kan vælge til og fra i forhold til, hvad de har lyst til. SFO’en bruger også undervisningslokalerne i indskolingen samt andre relevante lokaler på skolen, heriblandt gymnastiksalen.

På Fritidsgården har vi vores eget hus med køkkenfaciliteter. Desuden benytter vi Aftenklubbens lokaler, og der er et kreativt værksted.

Åbningstider

 

skoledage

ikke-skoledage

Morgenmodul*

06.30 - 07.50

 

Mandag og onsdag

Tirsdag og torsdag

13.05 - 17.00

13.50 - 17.00

06.30 - 17.00

Fredag

13.05 - 16.30

06.30 - 16.30

ælles for Krudthuset og Fritidsgården (alle dage)

Læs mere om morgenåbningen

Ferielukning

På Stevns Kommunes hjemmeside kan du altid orientere dig om, hvilke lukkedage SFO’en har, samt hvilken af kommunens tre SFO’er, der tilbydes ferieordning.

I forbindelse med SFO’ens lukkedage vil der blive sendt tilmeldingsseddel ud.

Læs mere om lukkedagene

Tøj og skiftetøj

Vi forventer, at børnene altid er praktisk påklædt, og altid har skiftetøj, sutsko, regntøj og gummistøvler i garderoben.

Medbragte ting

Effekter (legetøj mv.) medbringes på eget ansvar. Hotherskolens SFO hæfter ikke for bortkomne/stjålne eller ødelagte effekter.

I Krudthuset er mobiltelefoner er ikke tilladte i SFO-tiden.

Legeaftaler

Skal børnene med hinanden hjem efter skole/SFO, skal der være lavet en legeaftale. Legeaftaler skal laves hjemme fra, så SFO’ens personale kan se hvilke aftaler der er lavet via Tabulex.

Børnemøder og demokrati

Vi afholder børnemøder løbende gennem året. Det vil fremgå af aktivitetsplanen for hver afdeling hvornår børnemøderne afvikles.

Børnemøderne afholdes i børnenes skoleklasse lige efter skoletid, hvor der bl.a. vil være en snak om ugen, der er gået, de kommende uges aktiviteter, ønsker til SFO-aktiviteter, ønsker til indkøb af diverse SFO materialer samt eventuelle problemstillinger mm.

Når der afvikles børnemøder er det også med udgangspunk i, at vi gerne vil give børnene en oplevelse af medbestemmelse, medansvar, medejerskab og ligeværdighed. Der udarbejdes en dagsorden til mødet, som vil blive gennemgået fra mødets start. Vi sætter fokus på den gode dialog og skal der besluttes noget i fællesskab er kompromisser, forhandlinger og saglig argumentation i fokus.

Børnene skal i al enkelhed udvikle deres kompetencer, så de er i stand til at få medbestemmelse og indflydelse på eget liv, og samtidig opleve sig selv som en del af fællesskabet. 

Dokumenter mediebibliotek