Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Stevns Dagskole

Stevns Dagskole i forbindelse med Hotherskolen

Stevns Dagskole er et af Stevns kommunes tilbud til elever med særlige behov. Eleverne er normaltbegavede børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, mulige indlærings- og adfærdsvanskeligheder.

Dagskolen er i skoleåret 2018/2019 normeret til 35 elever. Skolen er åben alle hverdage fra kl. 8 til 16, dog fredag kl. 8 til 14.30.

Eleverne er placeret i 4 baser, der fungerer som små selvstændige enheder med fast tilknyttet lærere og pædagoger. De modtager undervisning i hver deres klasse, men arbejder sammen, hvis alder og/eller faglighed taler for dette. Dagskolen følger folkeskoleloven og undervisningen tilrettelægges ud fra fælles forenklede mål. Undervisningen varetages af lærere og pædagoger og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og faglige standpunkt.

Fælles for alle baserne er den strukturerede hverdag, hvor der tilsigtes høj grad af forudsigelighed. Eleverne ved, hvilken undervisning og aktiviteter dagen byder på og hvilke voksne, de skal være sammen med.

Den pædagogiske indsats sker ud fra et helhedssyn og sigter på at udvikle sociale, følelsesmæssige, personlige og faglige kompetencer. Der arbejdes dagligt på at gøre eleverne livsduelige, så de således får et godt udgangspunkt for et positivt barne-og voksenliv med så stor selvstændighed som muligt. Udover undervisningen er der aktiviteter og oplevelser, der er med til at styrke elevernes selvværd og forståelsen for deres omverden.

Udgangspunktet er, at eleverne har brug for engagerede og stabile voksne, der kan skabe et trygt og forudsigeligt miljø. Personalet har stor viden om børn med særlige udfordringer både af adfærdsmæssig og følelsesmæssig art, og de bliver løbende tilbudt supervision. Baserne gør i høj grad brug af intern faglig sparring.

Der bliver hvert år formuleret en statusbeskrivelse på eleven, som beskriver både faglige, sociale og personlige fokuspunkter, og disse bliver fremlagt ved det årlige statusmøde, hvor forældrene, klassens personale og den tilknyttede psykolog fra PPR deltager. Derudover er der yderligere en skole/hjem samtale med klassens personale i løbet af skoleåret.