Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mediepolitik i SFO'erne

Digitale medier er blevet en stor del af børns hverdag. Vi lever i et digitaliseret samfund og det er derfor vigtigt at børnene lærer, at begå sig i de tilbud der er. 

Medier spiller en rolle i mange børns socialisering, læring og udvikling og ikke mindst som kilde til underholdning. 

Det er vigtigt at vi som institution har en holdning til børnenes brug af medier. Formålet med vores mediepolitik er at tydeliggøre, hvilke overvejelser vi har gjort os og hvilke holdninger vi har til børnenes brug af de medier der bliver tilbudt i vores SFO’er. 
 
Mobiltelefon

SFO1 Krudthuset og børn i 2. klasse på Fritidsgården (SFO1) 

Det er ikke tilladt for børnene, at anvende deres mobiltelefoner i SFO-tid. 
Mobiltelefonerne skal altid opbevares i telefonskabet i Krudthuset. 
På Fritidsgården skal mobilen ligge i tasken. 
Da vi har tilsynspligt må børnene ikke benytte deres egne telefoner til at kontakte forældre, søskende m.m. 
Al kontakt skal foregå gennem de voksne! Dette betyder også at al telefonkontakt forældre og børn imellem skal gå gennem personalet på SFO’ens telefon.  

Fritidsgården, børn fra 3. klasse og op 

Mobiltelefoner spiller en stor rolle som led i børnenes sociale samvær. Man spiller sammen og indgår aftaler, tager billeder og ser videoer. Vi ser mobiltelefonerne som en naturlig del af børnenes hverdag, og vi vil gerne lære dem at få et fornuftigt forhold til deres brug af telefonerne. 

Når børnene kommer i 3. klasse, mener vi at de parat til at benytte deres telefoner på Fritidsgården. 

Når børnene anvender deres mobiltelefoner på Fritidsgården, taler vi med dem om hvordan man bruger sin telefon til f.eks. beskeder og på de sociale medier, herunder hvordan man behandler andre. Således vil vi gerne være med til at forebygge digital mobning. 
Det er op til forældrene at beslutte hvilke sociale medier deres børn må færdes på. 

Vi er opmærksomme på om et barn skulle udvikle et evt. overforbrug af mobiltelefon. Sker det-te vil vi tage en snak med barnet og tage kontakt til forældrene. 

På Fritidsgården må børnene ikke tage billeder af eller filme hinanden uden samtykke. 
Når børnene kommer i 3. klasse holder vi et møde, hvor vi taler med dem om hensigtsmæssig brug af mobiltelefon og internet. Her introduceres børnene til vores mobilregler.

Mobilregler på Fritidsgården  

Brug af mobiltelefon er tilladt på Fritidsgården når børnene starter i 3. klasse, og hvis man over-holder følgende regler: 

 • Man skal behandle hinanden pænt, også når man færdes på de sociale medier. Man må ikke skrive grimme beskeder eller kommentarer til hinanden. Digital mobning kan være lige så slem som den mobning der foregår ansigt til ansigt 
    
 • Man må ikke se videoer eller fotos med voldsomt eller skadeligt indhold. Det er f.eks. videoer hvor man skader eller krænker mennesker eller dyr. Sker dette vil vi kontakte forældrene 
    
 • Man må ikke filme eller tage billeder af hinanden uden tilladelse
    
 • Man skal ikke ringe hjem til sine forældre hvis man er ked af det eller har en konflikt. Når man er på Fritidsgården er det personalet, der har ansvaret for at hjælpe 
    
 • På Fritidsgården har barnet selv ansvaret for at telefonen ikke bliver væk eller går i stykker 

SFO1 og 2 Krudthuset og Fritidsgården 

Bliver man som forældre ringet op vedrørende konflikter i institutionen fra ens barns mobiltelefon, så bør man opfordre barnet til at kontakte en voksen. Vi forventer, at I, som forældre har tillid til, at personalet løser konflikten bedst muligt.
 
SFO’erne tager ikke ansvar for børnenes medbragte mobiltelefoner. 

PlayStation 

Krudthuset SFO 1

I SFO’en har vi 2 playstations. Dette tilbud er en voksenstyret aktivitet. De tilgængelige spil er godkendt til børn i alderen 0.-2. klasse. 

Fritidsgården SFO 2 

Playstation er en mulighed for børnene for at spille sammen, som et led i det sociale samvær. 
Vi har Playstation 3 i stillezonen som 2. og 3. klassers børn kan benytte. 
Vi har to Playstation 4 på 1. salen i det røde hus, som 4.-6. klasses børn kan benytte. Børnene skal reservere tid og kan spille højest en time dagligt. Børnene har mulighed for at spille alders-svarende spil. 

Film 

SFO1 Krudthuset og SFO2 Fritidsgården 

Ind imellem viser vi film. Vi bruger aldersmærkningen som vejledning til, hvilke film vi viser for børnene. Når der bliver vist film, anvender vi disse medier: 

 • Filmcentralen.dk 
 • Filmstriben.dk 
 • MitCFU.dk 

Vores tanker om visning af film er, at vi her skaber et rum med plads til ro, hygge og fordybelse. 
Det er forskelligt fra gang til gang om formålet er, at børnene kan hygge sig, eller om der et læringsperspektiv. Vi synes det er vigtigt der er plads til begge dele, da vi er et fritidstilbud.  

TV 

SFO2 Fritidsgården

Vi har TV i stillezonen for 2. og 3. klasses børn, samt et på 1. sal i det røde hus for 4. - 6. klasses børn. Her kan børnene se TV enten for sig selv eller i en gruppe. TV benyttes oftest sidst på da-gen. 

Smartboard 

SFO1 Krudthuset

På Diamantstuen har vi et smartboard. Det er på dette smartboard, der vil blive vist film eller tv.  Den voksne har tilsyn med børnene og bestemmer brugen og tidsrammen. 

Medbragte devices 

SFO1 Krudthuset

Mange børn har adgang til digitale medier i hjemmet og mestrer i en tidlig alder, at håndtere diverse devices. Vi anerkender den vinkel de digitale medier kan have på børn. 

Vi har i SFO Krudthuset taget et bevidst valg om, at digitale medier som iPads, computere og lignende ikke er en del af vores fritidstilbud. Vi har en pædagogisk holdning til, at det er vigtigt at børnene leger sammen og igennem legen udforsker, udfolder og danner relationer til hinanden. Jeres barn har en lang skoledag og er i gang med en udvikling, hvor der er indtryk, konflikter og oplevelser der skal bearbejdes. Her ser vi legen som et naturligt redskab til dette. 

Da vi er et fritidstilbud for børn i aldersgruppen 0.-2.-klasse, er vores klare overbevisning derfor, at børnene har brug for et pusterum i hverdagen, hvor de kan fordybe sig i samspil med deres kammerater. Jo ældre de bliver, jo mere vil de digitale medier fylde i deres bevidsthed og hverdag. Indtil da, vil vi forsøge at skabe et frirum og tilbyde en anden form for aktiviteter.  

PC  

SFO 2 Fritidsgården 

På Fritidsgården har børnene adgang til brug af PC’er. Her kan de spille og bruge internettet. 
Børnene reserverer brug af PC hos den voksne i caféen. 

I det gule hus deler 2. og 3. klasses børnene 4 PC’er. Hvert klassetrin har fast to dage ugentligt samt hver 2. fredag. Hvert barn kan spille en time på de dage hvor deres klassetrin har PC’erne. 
Personalet kan i særlige tilfælde give tilladelse til ekstra spilletid. 

PC’erne for 2. og 3. klasse er placeret mellem køkkenet og caféen, hvor personalet har god mulighed for at iagttage børnenes adfærd. 

I det røde hus har 4.- 6. klasses børnene 8 PC’er. Man har mulighed for at spille en time dagligt. Personalet kan i særlige tilfælde give tilladelse til ekstra spilletid. 

Alle skal logge sig ind på PC’erne med det UNILOGIN de også benytter i skolen. 

Er der mistanke om, at et barn har været på sider med skadeligt indhold kan vores IT-afdeling undersøge dette. 

Vi er opmærksomme på børnenes adfærd indbyrdes og deres færden på nettet. 

Vi forventer at børnene passer godt på PC’erne og behandler hinanden som gode kammerater mens de spiller. 

En af Hotherskolens kerneværdier er fællesskab, et fællesskab vi arbejder på at kunne se af-spejlet i børnenes adfærd og sociale relationer, både i institutionen og omkring PC’er og mobiltelefoner. 

Bliver vores retningslinjer ikke overholdt, kan det udløse karantæne.