Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læseplanstemaer

Hvordan sikrer vi en god overgang fra børnehave til skole?

Med henblik på læreplanstemaer har vi på Hotherskolens SFO 1 valgt at arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan som er:

  1. alsidig personlig udvikling
  2. social udvikling
  3. kommunikation og sprog
  4. krop, sanser og bevægelse
  5. natur, udeliv og science
  6. kultur, æstetik og fællesskab.

Dagtilbudslovens § 45 a har følgende ordlyd:

”§ 45 a. For børn, som benytter fritidshjem forud for skoleårets begyndelse, jf. § 23, stk. 1, skal fritidshjemmet, i perioden indtil undervisningspligten indtræder, enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 11, stk. 2, eller temaerne i den pædagogiske læreplan, jf. § 8, stk. 4.

Dokumenter

Læseplanstemaer.pdf

Shape Created with Sketch.