Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Spireforløb

Hvordan sikrer vi en god overgang fra børnehave til skole?

Med henblik på læreplanstemaer har vi på Hotherskolen valgt at arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan som er: 

 • alsidig personlig udvikling 
 • social udvikling 
 • kommunikation og sprog 
 • krop, sanser og bevægelse 
 • natur, udeliv og science 
 • kultur, æstetik og fællesskab.

Dagtilbudslovens § 45 a har følgende ordlyd:

§ 45 a. For børn, som benytter fritidshjem forud for skoleårets begyndelse, jf. § 23, stk. 1, skal fritidshjemmet, i perioden indtil undervisningspligten indtræder, enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 11, stk. 2, eller temaerne i den pædagogiske læreplan, jf. § 8, stk. 4

Ugerne frem til sommerferien i overskrifter

 • Uge 15 Relationsdannelse
 • Uge16 Sundhed
 • Uge 17 Sundhed
 • Uge 18 Malerprojekt
 • Uge 19 Malerprojekt
 • Uge 20 Fri for mobberi
 • Uge 21 Trafik
 • Uge 22 Trafik
 • Uge 23 Følelser
 • Uge 24 Naturvidenskab/Sommerfugle
 • Uge 25 Naturvidenskab/Sommerfugle

Du kan se flere detaljer om indholdet de enkelte dage i nedenstående fil.