Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fritagelse og fravær

Elevfravær i Stevns Kommune

I Stevns Kommune ønsker vi at sikre, at alle børn og unge bidrager til klassefællesskabet og deltager aktivt i undervisningen. Skolen er vigtig for børns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være et tegn på, at eleven ikke er en del af fællesskabet. Flere undersøgelser viser, at elevernes fremmøde i skolen er vigtigt for at sikre læring, trivsel og en god overgang til en ungdomsuddannelse.

Der er indført nye regler, der støtter op om undervisningspligten og betydningen af, at eleverne møder op til undervisningen. De nye regler kan få betydning for dig som forælder. Reglerne betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

Hvad er fravær?

Fravær inddeles i tre grupper:

 • Lovligt fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.
 • Lovligt fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)
 • Ulovligt fravær, er
  - fravær, der ikke skyldes sygdom, læge- eller tandlægebesøg eller funktionsnedsættelser
  - fravær uden tilladelse

For at styrke indsatsen omkring elevfravær, udsendes hermed Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om de nye regler om fravær i grundskolen. Vejledningen skal gøre det klart, hvad vi kan forvente af hinanden, når der er tale om for meget fravær. 

Forældrenes ansvar ved fravær

 • At informere om sygdom på første fraværsdag via beskedsystemet på Aula 
 • Anmodning om ekstraordinær frihed fra undervisning skal sendes til skolens ledelse via et ansøgnings-skema. Ansøgningsskemaet finder du på skolens hjemmeside.
  Anmodningen skal være tilsendt skole-ledelsen i rimelig tid før den eventuelle godkendte ekstraordinær frihed påbegyndes. 

Følg med i dit barns fravær

Du kan følge dit barns fravær via Aula gennem widget’en Mit barns fravær.

Skoleledelserne i Stevns Kommune
Centerchefen for Børn & Læring

Læs mere hos Børne- og Ungeministeriet
► Få fakta og svar på de typiske spørgsmål om reglerne, hvis dit barn har ulovligt fravær i folkeskolen

Engelsk
 Billede 

Arabisk
Billede

Polsk
Billede

Tyrkisk
Billede

Urdu
Billede

 

Dokumenter