Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivningprocedure

Køreplan for skoleindskrivning

Den digtiale skoleindskrivning er åben for de forældre, der har børn i den 'skolepligtige' alder og som bor i kommunen.

Tilflyttere, som ved de flytter til distriktet ved skolestart, skal henvende sig til skolen, så de kan få de samme skrivelser som forældre, der bor i kommunen i forvejen.

► Læs mere om skoleindskrivning

Husk at melde dit barn ud af børnehaven (skal også ske via den digitale pladsanvisning).

►  Digital pladsanvisning

 • Oktober 2022
  Samtale med børnehave og forældre for afklaring om skolestart og med udgangspunkt i brobygningsskema.  Der aftales evt. hvilke tiltag forældre og børnehave i fællesskab kan tage for at gøre barnet skoleparat.
  Børnehaven indkalder.  Hvis barnet skal have udskudt skolestart, redegør børnehaven for proceduren.
    
 • 1. november - 15. december 2022
  Indskrivningsperiode for den digitale indskrivning.
    
 • Senest 15. december 2022
  Forældre skal indsende ansøgninger om dispensationer om udskydelse af skolestart til forvaltningen.
    
 • 15. december 2022
  Deadline for at indskrive barnet via den digitale indskrivning.
    
 • Midt december 2022 - midt januar 2023
  Forvaltningen gennemgår ansøgninger vedrørende skoleudsættelse og træffer beslutning. Skoler, børnehaver og forældre informeres om afgørelsen hurtigst muligt.
    
 • Senest 15. januar 2023
  Skolerne indsender status på skoleindskrivningen til forvaltningen.
    
 • Januar 2023
  I de tilfælde ansøgning om skoleudsættelse bliver godkendt, skal der senest en måned efter være udarbejdet fokuspunkter ift. barnets skoleforberedelse.
  Foretages af børnehave i samarbejde med forældre.
    
 • Senest 1. februar 2023
  Forældre kan indsende ansøgninger om dispensationer til optagelse for skolestartende barn på anden skole end distriktsskolen, når der er flere ansøgere end pladser inden for den maksimale klassestørrelse på 24 elever.  
  Dispensationen skal sendes til forvaltningen.
     
 • Senest 15. februar 2023
  Børnehaver har udfyldt skemaer på alle skolestartere og drøftet resultatet med forældrene.
    
 • Senest 15. marts 2023
  Relevante oplysninger vedr. alle børn er overleveret til de enkelte skoler.
    
 • 1. april 2023
  Børnene starter i SFO
     
 • August 2023
  Skoleåret starter