Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart

I Danmark er der undervisningspligt og ikke skolepligt
Det følger af grundlovens § 76:

”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.”

Alternativer til undervisning i folkeskolen kan for eksempel være hjemmeundervisning eller undervisning på en friskole eller privat grundskole.

10 års undervisningspligt
Den 26. maj 2008 vedtog partierne bag folkeskoleloven at ændre loven. Ændringen, der træder i kraft den 1. august 2009, betyder blandt andet, at børn skal undervises i ti år frem for i ni.

Hvornår skal barnet starte i skole?

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Dér skal barnet som hovedregel starte i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen.

At starte tidligere
Hvis et barn kan følge undervisningen i børnehaveklassen, skal barnet optages i børnehaveklasse allerede i det kalenderår, hvor barnet inden den 1. oktober fylder fem år, hvis forældrene beder om det. Der skal ske en individuel vurdering af det enkelte barn, før det kan besluttes, at skolestarten fremrykkes i forhold til hovedreglen.

At starte senere
Det er også muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald kommunalbestyrelsen, der efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkender, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis et barns skolestart skal udsættes, skal det ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen vil derfor være begrundet i barnets udvikling.