Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nyhedsbrev

Informationsbrev nr. 3– skoleåret 2019-2020 
Hotherskolen juli 2020

God sommerferie og hvornår begynder vi efter sommerferien

Eleverne gik på velfortjent sommerferie fredag den 26. juni og personalet gik ligeledes på sommerferie fra torsdag den 2. juli og øvrige har sidste arbejdsdag fredag den 3. juli. Personalet møder ind igen mandag den 3. august og samtlige elever på Hotherskolen, Dagskolen og H. klasserne møder mandag den 10. august i henhold til klassernes skemaer som kan ses på AULA.

Fra midten af marts måned 2020 og indtil sommerferien var skoledagen og dermed arbejdsdagen uvant for os alle sammen grundet COVID-19. Vi forventer, at skoledagen fra 10. august er normaliseret. Vores aktuelle viden er, at afstandskriteriet til den tid ikke er eksisterende mere, og derfor kan alle vores elever fysisk være i deres respektive hjem klasser.

Anlægsprojekter og skolens regnskab og indkøb

Stevns Kommune har rykket anlægsprojektet i vores indskoling fra eksisterende å til 2021. Indskolingen inklusive SFO skal ombygges med nyt tag og ventilation og glasgangen rives ned og noget nyt bygges op. Dette projekt er desværre udsat med ét år. Stevns Kommune har selv informeret om det i dags- og ugepressen. Vi beklager det, men tager det til efterretning.

Grundet COVID-19 er der fremrykket forskellige mindre anlægsprojekter og herunder arbejdes der i øjeblikket med nye badefaciliteter i tilknytning til skolens gymnastiksal. Det glædes vi meget over, og tænker også, at vores fritidsbrugere ser frem til nyrenoverede badefaciliteter ved gymnastiksalen. Projektet forventes færdigt til udgangen af august måned 2020 og ibrugtagning mandag den 31. august 2020. Der vil ligeledes være andre, men mindre projekter som gennemføres i 2020 og henover resten af kalenderåret.

Skolens samlede regnskab var igen et overskud. SFO havde underskud, Dagskolen nærmest balancerede og dermed var den samlede bundlinje et plus. Vi har fulgt vores plan om indkøb af møbler til eleverne, hvilket også flugter med bestyrelsens prioriteringer. Der for har 4 årgang og 6 årgang fået nye borde og stole. Dermed har vi gennem tre år indkøbt nye møbler til alle vores elever – 0 – 9 årgang samt vores specialklasser. 

René Tuekær
Skoleleder

  

Nyt fra udskolingen – sidste skoledag og dimissionsfester

Vores 9. årgang vil gå over i historien som den årgang, der ikke kunne gå op til skriftlige- og mundtlige eksamener, fordi de var aflyst. På trods af dette kom vores 9. årgang rigtig godt igennem den sidste del af deres folkeskole. Eleverne knoklede til det sidste med at optimere deres årskarakterer. 

Der blev afholdt sidste skoledag den 23. juni, hvor eleverne kom udklædt. Klasserne begyndte med portionsanrettet morgenmad og små konkurrencer elever imellem, som lærerne havde planlagt. Derefter havde eleverne forberedt et rigtig flot show, som de viste for vores 7. og 8. årgang samt for vores ældste H-klasser. Dagen sluttede med, at eleverne fik en sandwich og en sodavand. Vi havde fra skolens side bestræbt os på at gøre dagen så hyggelig og mindeværdig som mulig, og det lykkedes vi i høj grad med. 

Årets dimission blev afholdt klasseopdelt onsdag den 24. juni. Det er altid en fornøjelse at se de unge mennesker modtage deres afgangsbeviser og vide, at de er godt rustet til de nye udfordringer, der nu møder dem. Der skal lyde en stor tak til alle forældre og elever, som var med til at gøre denne dag helt speciel.

Thomas Vestergaard
Viceskoleleder


Nyt fra indskolingen og SFO’en

Det har været en noget anderledes afslutning på et skoleår end sædvanligt, og vi har ikke haft mulighed for at afholde de sædvanlige afslutningsfester i klasserne, og ikke alle klasser har nået at afholdt skole/hjemsamtaler som oprindelig planlagt.

Jeg vil gerne takke jer alle for den forståelse og det gode samarbejde, vi har haft i tiden med COVID 19. I har på alle måde støttet op – både i forhold til SFO’en og skolen. Og jeres børn har klaret det så fint trods de forskellige restriktioner, der har været for dem.

Selv om de har været hjemme i en periode, så tror jeg, at de glæder sig til ferien. Til at få et afbræk fra hverdagen og til at være sammen med jer forældre.
Hvis I ikke har mulighed for at holde ferie sammen med jeres børn, kan de naturligvis godt blive passet i SFO’en, hvis I har tilmeldt dem. Vi er stadig underlagt regler og forskrifter i forhold til COVID 19, så derfor bliver denne sommer i SFO’en lidt anderledes end sædvanligvis. Alle ugerne bliver i Krudthuset, og det bliver ligesom i dag i mindre gruppe og adskilt på legepladsen. Vi er begrænset i, hvad vi kan tilbyde af aktiviteter af hensyn til hygiejneforskrifterne, men vi vil forsøge at gøre dagene så hyggelige som muligt for jeres børn.

HUSK: Hvis I har tilmeldt jeres børn til pasning, og alligevel ikke skal benytte jer af tilbuddet, bedes I venligst give besked til personalet.
Vores kommende 0. klasser har netop afsluttet deres Spireforløb og er klar til at begynde i ”rigtig” skole efter sommerferien. Vi har indskrevet 30 elever, som bliver delt i 2 klasser. Vi glæder os til at byde jeres børn vel-kommen på Hotherskolen og ser frem til et godt samarbejde med jer de næste 10 år. 

På personalesiden sker der lidt forandringer: Per Astrupgaard, som har været pædagog i børnehaveklassen, har valgt at søge nye veje. Per bliver erstattet af Signe Levin Mørkeberg, som I kender fra SFO’en og Julia Exner Riis kommer tilbage til SFO’en efter endt barsel.

Vi glæder os til det nye skoleår, og til at gense jeres børn mandag den 10. august kl. 7.50.
I år vil vi samle alle eleverne til en fælles velkomst i skolegården kl. 8.

Irene Borre
Afdelingsleder